Gepensioneerd

Mijn hele werkzame leven ben ik werkzaam geweest in het onderwijs:

Ik ben in 1978 begonnen bij het lager onderwijs in Enschede (Laaresschool). Daarna heb ik als invaller gewerkt in de gemeente Hengelo (Ov). In 1982 heb ik de overstap gemaakt naar het Voortgezet Onderwijs (MAVO Driene - MAVO Driener-Es).

In 1985 verhuisde ik naar Hoogeveen en werd wiskundedocent aan de Christelijke Scholengemeenschap voor Commercieel en Administratief Onderwijs (LEAO/LDS). Later gaf ik daar ook Nederlands en informatiekunde. Deze school fuseerde in 1990 met andere LBO scholen. Samen vormden zij het Morgenland College.

In 2001 volgde een nieuwe fusie. Alle christelijke scholen voor voortgezet onderwijs gingen op in het Roelof van Echten College. In augustus 2010 maakte ik de overstap van locatie Griendtsveenweg naar de locatie Julianastraat (Mavo/Havo/VWO). Ik gaf daar alleen het vak Nederlands. Intussen is deze afdeling verhuisd naar een nieuw gebouw aan de Sportveldenweg (Bentinckspark). Vanaf augustus 2017 werkt ik op locatie Eduwiek (VMBO).

Vanaf 1 augustus 2021 ben ik officieel met pensioen. Ik heb nu alle tijd om met mijn muziek bezig te gaan en lekker te genieten van mijn beide motoren!